Dynamický nákupní systém na dodávky SZM a léčivých přípravků

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém na dodávky SZM a léčivých přípravků

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/18/V00018252/001 - Dodávky SZM

Datum zavedení

22. 10. 2018 09:47

Termín ukončení

23. 10. 2022

Délka trvání - roky

4

Počet registrovaných dodavatelů

24

Předmět


Stručný popis předmětu

Dodávky SZM

Katalog komodit


Ortopedické doplňky
Obvazy; svorky, šicí materiál, podvazovací materiál
Katétry
Chirurgické kleště a chirurgický nůž; chirurgické rukavice
Hematologický spotřební materiál
Sběrné vaky, drenáže a soupravy
Chirurgické implantáty
Vaskulární protézy
Umělé části srdce
Koronární endoprotézy