Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP

Základní informace


Název DNS

Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP

Stav

Otevřen

Datum zavedení

21. 02. 2017 13:31

Datum ukončení

21. 12. 2029

Délka trvání - měsíce

154

Počet registrovaných dodavatelů

11

Předmět


Stručný popis předmětu

Evaluace využívající pokročilé metody jsou pro potřeby DNS definovány jako evaluace obsahující některou z níže uvedených modalit a jejich kombinací: • z hlediska možných metod například: o pokročilá statistická analýza např. s více proměnnými (ANOVA, ANCOVA atd.; faktorová analýza, PCA a pokročilé parametrické a neparametrické testy atd.); o regresní analýza a související metody kvantitativního modelování  základní (OLS - lineární regrese)  pokročilá (nelineární regrese: např. logistická, poisson, analýz

Katalog komodit


II. kategorie