Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP

Základní informace


Název DNS

Zajištění evaluačních a analytických služeb pro potřeby řízení DoP, OPTP a IROP

Stav

Otevřen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/16/V00001834/003 - III. kategorie - Evaluace využívající metody průzkumu trhu / veřejného mínění

Datum zavedení

21. 02. 2017 13:03

Termín ukončení

21. 12. 2029

Délka trvání - měsíce

154

Počet registrovaných dodavatelů

5

Předmět


Stručný popis předmětu

Evaluace využívající marketingové metody jsou pro potřeby DNS definovány jako evaluace obsahující některou z níže uvedených modalit a jejich kombinací: • z hlediska možných metod například: o Pre-testy, post-testy realizovaných komunikačních aktivit; o desk research; o hloubková interview; o monitoring médií; o fokusní skupiny; o expertní hodnocení; o situační testování (např. customer safari, mystery shopping); o sběr dat o funkčnosti uživatelského rozhraní IT/webových aplikací (např. eye tracking,

Katalog komodit


III. kategorie