DNS - Obvazový a fixační materiál 2019 - 2021

Základní informace


Název DNS

DNS - Obvazový a fixační materiál 2019 - 2021

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/18/V00026807 - DNS - Obvazový a fixační materiál 2019 - 2021

Datum zavedení

20. 12. 2018 15:31

Termín ukončení

21. 12. 2021

Délka trvání - roky

3

Počet registrovaných dodavatelů

1

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky obvazového a fixačního materiálu pro poskytování léčebně preventivní péče cestou Center zdravotních služeb a dalších zařízení zdravotnické a veterinární služby AČR a zajištění obměny materiálu v autolékárničkách pro vozový park AČR. Veškeré informace jsou jako souhrn údajů a požadavků zadavatele vymezujících druh a předmět této veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování a podání žádosti o účast a podmínek pro zařazení d

Katalog komodit


Zdravotnická gáza
Zdravotnický spotřební materiál
Obvazy, obinadla
Vata
Tampóny
Náplasti