Periodické revize elektorinstalací 2019 - 2022

Základní informace


Název DNS

Periodické revize elektorinstalací 2019 - 2022

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/18/V00027177 - Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení periodických revizí elektroinstalací 2019 - 2022

Datum zavedení

12. 02. 2019 15:28

Termín ukončení

13. 02. 2023

Délka trvání - roky

4

Počet registrovaných dodavatelů

10

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem VZ zadávaných v DNS je prevedení periodických revizí elektroinstalací ve stavebních objektech MO spravovaých AHNM dle platných ČSN a vystavení kontrolních osvědčení (revizních zpráv) s cílem jejich bezpečného provozu. Dílo bude prováděno za podmínek stanovených ve smlouvách o dílo každé jednotlivé veřejné zakázky, která se bude v rámci DNS zadávat.

Katalog komodit


Opravy a údržba elektrického a mechanického vybavení budov