Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2022

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2022

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/19/V00010194/001 - Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2022

Datum zavedení

22. 05. 2019 15:04

Termín ukončení

23. 12. 2022

Délka trvání - měsíce

43

Počet registrovaných dodavatelů

9

Předmět


Stručný popis předmětu

viz čl. 4 ZD

Katalog komodit


Organizace seminářů
Organizování akcí