tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů v programovém období 2014-2020

Základní informace


Název DNS

tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů v programovém období 2014-2020

Stav

Otevřen

Datum zavedení

27. 03. 2017 10:56

Datum ukončení

27. 12. 2029

Délka trvání - měsíce

153

Počet registrovaných dodavatelů

4

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění je zajištění tiskových služeb spočívající ve výrobě a dodávce tiskovin na základě zadavatelem předaných tiskových dat, ve výrobě a dodávce tiskovin včetně grafické a předtiskové přípravy (DTP), korektorských prací a v distribuci těchto tiskovin. Předmět plnění bude realizován dle požadavků zadavatele specifikovaných v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v rámci DNS na elektronickém profilu zadavatele. Prostřednictvím DNS budou kvalifikovaní dodavatelé vyzýváni k předložení nabídek

Katalog komodit


Tiskařské služby
Tiskařské služby

Zadávací dokumentace zavádějící zakázky


Zobrazit detail
DetailŠifrovací certifikátCertifikát09. 02. 2017 07:43Dokument není zavirovaný
DetailZadávací dokumentaceZadávací dokumentace_zavedení DNS09. 02. 2017 07:43Dokument není zavirovaný

Vysvětlení zadávací dokumentace zavádějící zakázky


Zobrazit detail
Detail20. 02. 2017 09:48
Detail27. 02. 2017 10:52
Detail20. 04. 2017 13:38
Detail26. 10. 2020 10:592. změna zadávací dokumentace
Detail02. 02. 2023 09:19Vysvětlení zadávací dokumentace
Detail04. 04. 2023 10:44Vysvětlení zadávací dokumentace
Detail24. 11. 2023 09:524. změna zadávací dokumentace