Stolní počítače

Základní informace


Název DNS

Stolní počítače

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/19/V00015883 - DNS na nákup stolních počítačů

Datum zavedení

08. 08. 2019 13:11

Termín ukončení

29. 11. 2022

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

12

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka stolních počítačů k zabezpečení reprodukce výpočetní techniky a doplnění stávající výpočetní techniky dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky včetně dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.

Katalog komodit


Stolní počítače