„Dynamický nákupní systém - nákup nábytku pro resort MPSV II“

Základní informace


Název DNS

„Dynamický nákupní systém - nákup nábytku pro resort MPSV II“

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/17/V00000334/001 - kategorie NÁBYTEK

Datum zavedení

09. 05. 2017 10:29

Termín ukončení

15. 07. 2020

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

14

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v dané kategorii DNS budou dodávky nábytku (stoly, skříně, kontejnery a drobný nábytek) vč. dopravy na území České republiky, montáže a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.

Katalog komodit


Nábytek