„Dynamický nákupní systém - nákup nábytku pro resort MPSV II“

Základní informace


Název DNS

„Dynamický nákupní systém - nákup nábytku pro resort MPSV II“

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/17/V00000334/002 - kategorie ŽIDLE

Datum zavedení

09. 05. 2017 10:31

Termín ukončení

15. 07. 2020

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

11

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v dané kategorii DNS budou dodávky židlí (kancelářských, jednacích, konferenčních a jídelních) vč. dopravy na území České republiky, montáže a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky.

Katalog komodit


Židle