Ministerstvo obrany

Základní informace


Úřední název

Ministerstvo obrany

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/MO

IČO

60162694

DIČ

CZ60162694

Právní forma

Organizační složka státu

Telefon

+420 973200760

WWW

www.army.cz

E-mail

neckara@army.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ano

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Hradčany

Ulice

Tychonova

Číslo popisné

221

Číslo orientační

1

PSČ

16000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ

Bankovní spojení


Předčíslí účtu

19

Číslo účtu

404881

Kód banky

0710

IBAN

CZ9607100000000000404881

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Obrana