DNS - Papír pro polygrafické účely

Základní informace


Název DNS

DNS - Papír pro polygrafické účely

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/19/V00036212 - DNS - Papír pro polygrafické účely

Datum zavedení

24. 03. 2020 11:14

Termín ukončení

28. 12. 2021

Délka trvání - roky

2

Počet registrovaných dodavatelů

3

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem je zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení dodávky různých druhů papírů pro polygrafické účely jako například ofsetový papír, křídový papír, papírové samolepky, papír pro digitální disk a ceninový papír, určených k výrobě geografických podkladů, vojenských skladových tiskopisů, propagačních materiálů a dalších tiskovin včetně materiálu pro knihařské zpracování pro celý resort MO. Veškeré informace jsou jako souhrn údajů a požadavků zadavatele vymezujících druh a předmět této veřejné z

Katalog komodit


Xerografický papír
Ofsetový papír
Papír pro digitální tisk
Fotokopírovací a xerografický papír