Nákup autobusů kategorie M2 a M3

Základní informace


Název DNS

Nákup autobusů kategorie M2 a M3

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/20/V00000357/001 - Nákup autobusů kategorie M2

Datum zavedení

13. 03. 2020 09:36

Termín ukončení

09. 01. 2023

Délka trvání - roky

3

Počet registrovaných dodavatelů

7

Předmět


Stručný popis předmětu

Nákup autobusů velkých kategorie M2 za podmínek stanovených ve výzvě k podání žádosti o účast a upřesněných v jednotlivých výzvách k podání nabídek na veřejné zakázky zadávané prostřednitvím tohoto DNS.

Katalog komodit


Autobusy pro dálkovou přepravu