Nákup autobusů kategorie M2 a M3

Základní informace


Název DNS

Nákup autobusů kategorie M2 a M3

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/20/V00000357/002 - Nakup autobusů kategorie M3

Datum zavedení

13. 03. 2020 09:39

Termín ukončení

04. 10. 2021

Délka trvání - roky

3

Počet registrovaných dodavatelů

9

Předmět


Stručný popis předmětu

Nákup autobusů velkých kategorie M3 za podmínek stanovených ve výzvě k podání žádosti o účast a upřesněných v jednotlivých výzvách k podání nabídek na veřejné zakázky zadávané prostřednitvím tohoto DNS.

Katalog komodit


Autobusy pro dálkovou přepravu