Dynamický nákupní systém k zabezpečení osobních středních automobilů v kategorii M s policejní úpravou

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém k zabezpečení osobních středních automobilů v kategorii M s policejní úpravou

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/20/V00000052 - DNS - Osobní střední automobily pro VP - 2020 - 2023

Datum zavedení

05. 05. 2020 12:56

Termín ukončení

03. 05. 2023

Délka trvání - roky

4

Počet registrovaných dodavatelů

17

Předmět


Stručný popis předmětu

Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení automobilů kategorie N1 (PICK UP) ve prospěch rezortu MO. Veškeré informace jsou jako souhrn údajů a požadavků zadavatele vymezujících druh a předmět této veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování a podání žádosti o účast a podmínek pro zařazení do DNS, který je zaváděn dle § 138 ZZVZ uvedeny v zadávací dokumentaci uložené v sekci dokumenty

Katalog komodit


Policejní automobily