Dynamický nákupní systém k zabezpečení sportovních užitkových automobilů v kategorii M s policejní úpravou

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém k zabezpečení sportovních užitkových automobilů v kategorii M s policejní úpravou

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/20/V00000264 - DNS - Sportovní užitková vozidla pro VP - 2020 - 2023

Datum zavedení

05. 05. 2020 09:57

Termín ukončení

27. 04. 2023

Délka trvání - roky

4

Počet registrovaných dodavatelů

15

Předmět


Stručný popis předmětu

Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení sportovních užitkových automobilů, včetně terénních vozidel v kategorii M s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy dle zákona č. 56/20001 Sb. ve prospěch rezortu MO. Veškeré informace jsou jako souhrn údajů a požadavků zadavatele vymezujících druh a předmět této veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování a podání žádosti o účast a podmínek pro zařazení do DNS, který je zaváděn dle § 138 ZZVZ uvedeny v zadávací dokumentaci uložen

Katalog komodit


Policejní automobily