Dynamický nákupní systém k zabezpečení užitkových - dodávkových automobilů v kategorii M nebo N s policejní úpravou

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém k zabezpečení užitkových - dodávkových automobilů v kategorii M nebo N s policejní úpravou

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/20/V00000325 - DNS - Užitková - dodávková vozidla pro VP - 2020 - 2023

Datum zavedení

12. 05. 2020 21:52

Termín ukončení

27. 04. 2023

Délka trvání - roky

4

Počet registrovaných dodavatelů

24

Předmět


Stručný popis předmětu

Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení užitkových - dodávkových automobilů v kategorii M nebo N s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy dle zákona č. 56/20001 Sb. ve prospěch rezortu MO. Veškeré informace jsou jako souhrn údajů a požadavků zadavatele vymezujících druh a předmět této veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování a podání žádosti o účast a podmínek pro zařazení do DNS, který je zaváděn dle § 138 ZZVZ uvedeny v zadávací dokumentaci uložené v sekci dokumen

Katalog komodit


Policejní automobily