Dynamický nákupní systém pro výpočetní techniku, kancelářskou techniku, příslušenství a spotřební materiál

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém pro výpočetní techniku, kancelářskou techniku, příslušenství a spotřební materiál

Stav

Ukončen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/20/V00008142 - Dynamický nákupní systém pro výpočetní techniku, kancelářskou techniku, příslušenství a spotřební materiál

Datum zavedení

23. 06. 2020 16:27

Termín ukončení

03. 03. 2023

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

22

Předmět


Stručný popis předmětu

Předmětem Zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému („DNS“) s názvem „Dynamický nákupní systém pro výpočetní techniku, kancelářskou techniku, příslušenství a spotřební materiál“. Cílem zavedení DNS je disponovat okruhem dodavatelů, kteří budou schopni v reakci na aktuální potřeby Zadavatele plnit předmět dílčích veřejných zakázek v průběhu doby zavedení DNS. Dílčími veřejnými zakázkami zadávanými v DNS budou Zadavateli flexibilním a administrativně méně náročným procesem zajišťovány dodávk

Katalog komodit


Elektrické zařízení a přístroje
Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů
Zařízení pro fotokopírování a ofsetové tiskařské zařízení
Počítače
Elektronická zařízení
Vysílací přístroje pro radiotelefonii, radiotelegrafii, rozhlasové a televizní vysílání
Sítě
Televizní a rozhlasové přijímače, zařízení pro nahrávání zvuku nebo videa nebo duplikační přístroje
Telekomunikační přístroje na přenos dat
Dohlížecí a zabezpečovací systémy a zařízení