YBUX s.r.o.

Základní informace


Úřední název

YBUX s.r.o.

IČO

63487951

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 541423714

E-mail

asistent@ybux.eu

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Část obce

Žabovřesky

Ulice

Haasova

Číslo popisné

3090

Číslo orientační

27

PSČ

61600

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

NIPEZ dodavatele


33100000-1Zdravotnické přístroje33100000-1Zdravotnické přístroje
33140000-3Zdravotnický spotřební materiál33140000-3Zdravotnický spotřební materiál
38000000-5Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)38000000-5Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
50410000-2Opravy a údržba měřicích, zkušebních a kontrolních přístrojů50410000-2Opravy a údržba měřících, zkušebních a kontrolních přístrojů
24965000-6Enzymy24965000-6Enzymy