AGROKOP HB s.r.o.

Základní informace


Úřední název

AGROKOP HB s.r.o.

IČO

64826007

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 604215331

E-mail

mstefka@agrokop.com

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Havlíčkův Brod

Část obce

Havlíčkův Brod

Ulice

Kyjovská

Číslo popisné

3607

PSČ

58001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ063

Hlavní předmět činnosti


Hospodářské a finanční záležitosti