AMPARA s.r.o.

Základní informace


Úřední název

AMPARA s.r.o.

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/AMPARA

IČO

26098261

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 605266299

E-mail

pavel.zemlicka@ampara.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Kamenný Újezd

Část obce

Kamenný Újezd

Ulice

Zemědělská

Číslo popisné

612

PSČ

37381

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031

Hlavní předmět činnosti


Hospodářské a finanční záležitosti