AGRODRUŽSTVO VRBOVEC, družstvo

Základní informace


Úřední název

AGRODRUŽSTVO VRBOVEC, družstvo

IČO

00143308

DIČ

CZ00143308

Právní forma

Družstvo

Telefon

+420 723412920

E-mail

marek.pevny@agroservis-visnove.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Vrbovec

Část obce

Vrbovec

Číslo popisné

190

PSČ

67124

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Bankovní spojení


Název účtu

CZK

Číslo účtu

3214741

Kód banky

0100

SWIFT

KOMBCZPP

Hlavní předmět činnosti


Služby pro širokou veřejnost