ANEGG s.r.o.

Základní informace


Úřední název

ANEGG s.r.o.

IČO

04047419

DIČ

CZ04047419

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 721223934

WWW

www.anegg.cz

E-mail

tomas.dubec@anegg.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Liberec

Část obce

Liberec I-Staré Město

Ulice

Heliova

Číslo popisné

537

Číslo orientační

5

PSČ

46001

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ051

Bankovní spojení


Název účtu

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu

4047803319

Kód banky

0800

SWIFT

GIBACZPX

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstStavebnictví