AGRO JESENICKO a.s.

Základní informace


Úřední název

AGRO JESENICKO a.s.

IČO

60793473

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+420 731512202

E-mail

info@stepanekobchodni.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Jeseník nad Odrou

Část obce

Jeseník nad Odrou

Číslo popisné

296

PSČ

74233

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ080

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstzemědělská výroba