Adasa Sistemas, SAU

Základní informace


Úřední název

Adasa Sistemas, SAU

Právní forma

Akciová společnost

Telefon

+34 932640602

E-mail

licitaciones@adasasistemas.com

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

El Prat de Llobregat

Ulice

Ignasi Iglesias 217

Stát - kód

ES

Kód NUTS

ES511