AHK Services s.r.o.

Základní informace


Úřední název

AHK Services s.r.o.

IČO

24714933

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 221490311

E-mail

info@dtihk.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Nové Město

Ulice

Václavské náměstí

Číslo popisné

795

Číslo orientační

40

PSČ

11000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010