ACETEX s.r.o.

Základní informace


Úřední název

ACETEX s.r.o.

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/acetex

IČO

09904671

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 775445577

E-mail

soudek@grantex.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ano

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Malešice

Ulice

U Stavoservisu

Číslo popisné

527

Číslo orientační

1

PSČ

10800

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ