Technická inspekce České republiky

Základní informace


Úřední název

Technická inspekce České republiky

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ticr

IČO

00638919

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 221466830

E-mail

posta@ticr.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Praha

Část obce

Libeň

Ulice

U Balabenky

Číslo popisné

1908

Číslo orientační

6

PSČ

18000

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ010

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéststátní odborný dozor