ANNL Consulting, s.r.o.

Základní informace


Úřední název

ANNL Consulting, s.r.o.

IČO

28349342

DIČ

CZ28349342

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 777876549

E-mail

dotace@activcconzult.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Pardubice

Část obce

Bílé Předměstí

Ulice

Bělobranské náměstí

Číslo popisné

5

PSČ

53002

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ072

Hlavní předmět činnosti


Vzdělávání