Antonín Rezek

Základní informace


Úřední název

Antonín Rezek

Právní forma

Zatím neurčeno

Telefon

+420 602485277

E-mail

martina@cztendr.cz

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Načeradec

Část obce

Dolní Lhota

Číslo popisné

27

PSČ

25705

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ020

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstFyzická osoba nepodnikající