ALUSAN s.r.o.

Základní informace


Úřední název

ALUSAN s.r.o.

IČO

09935711

DIČ

CZ09935711

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 602269524

WWW

www.alusan.cz

E-mail

info@alusan.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Nová Ves

Část obce

Nová Ves

Číslo popisné

20

PSČ

38203

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031

Hlavní předmět činnosti


Bydlení a občanská vybavenost