AGRICO s.r.o.

Základní informace


Úřední název

AGRICO s.r.o.

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/agrico

IČO

26032163

DIČ

CZ26032163

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 606859310

E-mail

snovakova@agrico.cz

Kategorie zadavatele

Jiná právnická osoba

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Třeboň

Část obce

Třeboň II

Ulice

Rybářská

Číslo popisné

671

PSČ

37901

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ031

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstvýroba