ALWAID s.r.o.

Základní informace


Úřední název

ALWAID s.r.o.

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/ALWAID

IČO

26897831

DIČ

CZ26897831

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Telefon

+420 602586086

E-mail

dan@zachoval.cz

Kategorie zadavatele

Česká republika

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ano

Sídlo/místo podnikání


Obec

Milonice

Část obce

Milonice

Číslo popisné

68

PSČ

67922

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstSlužby a obchod v průmyslové oblasti