Obec Malešovice

Základní informace


Úřední název

Obec Malešovice

IČO

00488038

Právní forma organizace

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 737394244

E-mail

tender@plusprojekt.cz

Typ subjektu

Zadavatel

Kategorie zadavatele

Jiná osoba

Obrana

Ne

Dominantní vliv

Ne

Relevantní činnost

Ano

Relevantní činnost na základě výhrady

Ne

Profil zadavatele hostovaný v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/malesovice

Datum uveřejnění ve VVZ

22. 02. 2024 00:00

Datum vytvoření profilu v NEN

22. 02. 2024 15:12

Evidenční číslo profilu ve VVZ

Z2024-008564

Sídlo/místo podnikání


Obec

Malešovice

Část obce

Malešovice

Číslo popisné

50

PSČ

66465

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ