Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin - průzkumné práce

Základní informace


Název zadávacího postupu

Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin - průzkumné práce

Systémové číslo NEN

N006/17/V00005468

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2017-029330

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P17V00005468

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

2 800 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

18. 10. 2017 14:00

Datum uveřejnění ZP na profil

28. 09. 2017 14:27

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

17. 10. 2017 13:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Daniela

Příjmení

Hajčiarová

Funkce/pracovní pozice

Administrátor veřejných zakázek

E-mail

hajciarova@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108123

Předmět


Popis předmětu

V rámci realizace projektu bude na lokalitě „Rujnica“ v Bosně a Hercegovině proveden komplexní geofyzikální průzkum. Na základě jeho výsledků bude určena optimální lokalita pro vybudování hydrogeologického vrtu, který bude následně proveden, a to spolu s karotážním měřením a 5ti denními čerpacími zkouškami. V rámci čerpacích zkoušek bude sledována hladina podzemní vody také v blízkých studních a na lázeňsky využívané blízké lokalitě „GATA“. Důvodem je vyhodnocení, a především vyloučení rizika jejich ovlivnění možnou exploatací zdrojů podzemní vody na lokalitě „Rujnica“. Budou odebrány vzorky pro provedení požadovaných laboratorních analýz. Získaná data budou využita pro zpracování numerických modelů energetické bilance zájmového území a specifikaci scénářů možného využití. Příjemce projektových výstupů na základě dostupných podkladů předběžně specifikoval potenciální scénáře možného využití geotermální energie. Jedná se o využití pro zdravotnické účely (rozvoj lázeňství, rekreace v regionu) či rozvoj zemědělství (např. možnost vytápění skleníků). ČRA požaduje zpracování dalšího případného scénáře využití realizátorem. Po dohodě s příjemcem projektových výstupů a schválení ze strany ČRA bude vybraný scénář realizátorem specifikován podrobně. ČRA na základě provedených zjištění a závěrů po dokončení projektu posoudí možnost pokračování v podpoře příjemce projektových výstupů v následujících letech ve věci využití geotermálního potenciálu a realizace vybraného scénáře. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena v technické specifikaci zakázky, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

71351000-3

Název z číselníku NIPEZ

Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

Kód z číselníku CPV

71351000-3

Název z číselníku CPV

Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je především Bosna a Hercegovina, kanton Una-Sana, municipalita Cazin, lokalita „Rujnica“.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailGeologický, geofyzikální a jiný vědecký71351000-3Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum
DetailTechnicko-inženýrské služby71300000-1Technicko-inženýrské služby
DetailGeologické a geofyzikální poradenství71351200-5Geologické a geofyzikální poradenství

Místo plnění


CZZZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail12. 09. 2019 17:28Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 10. 2017 15:51Uveřejnění o zrušení
Detail21. 10. 2017 15:40Došlo k uveřejnění dokumentu Pisemna zprava zadavatele.pdf.
Detail28. 09. 2017 14:27Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


23. 10. 2017 03:00F2017-029330Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu