Služby poskytování projektového, procesního a architektonického řízení, včetně zpracování variantních řešení změny Daňového informačního systému

Základní informace


Název zadávacího postupu

Služby poskytování projektového, procesního a architektonického řízení, včetně zpracování variantních řešení změny Daňového informačního systému

Systémové číslo NEN

N006/17/V00005773

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2017-026700

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P17V00005773

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Jednací řízení s uveřejněním

Specifikace zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

29. 09. 2017 14:19

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

13. 11. 2017 10:00

Lhůta pro podání předběžných nabídek

16. 04. 2018 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

BcA.

Jméno

Andrea

Příjmení

Kariková

E-mail

Andrea.Karikova@fs.mfcr.cz

Telefon 1

+420 296854954

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je poskytování poradenských a konzultačních služeb v oblasti projektového řízení, procesní optimalizace a enterprise architektury, které spočívají v provedení analýzy stávajícího stavu, návrhu budoucího stavu procesů a architektonického uspořádání zadavatele v oblasti správy daní, návrhu variant budoucího stavu architektonického řešení nového daňového informačního systému Finanční správy (dále jen „nDIS“), jejich vyhodnocení a doporučení nejvhodnější varianty řešení. Předmětem VZ je dále podpora při přípravě zadávacích podmínek a výběru dodavatele/ů jednotlivých komponent nDIS v návaznosti na zvolenou variantu řešení a dodavatele služeb systémové integrace, poskytování služeb v oblasti řízení projektů a v oblasti dohledu na implementaci architektury a procesů, včetně služeb přebírání a akceptace dílčích dodávek při implementaci komponent nDIS. Předmětem VZ je také podpora řízení souvisejících změn organizace zadavatele. Budoucí stav procesního a architektonického uspořádání Finanční správy v oblasti správy daní i řešení nDIS musí být navržen a implementován v souladu s plánovanými legislativními změnami, se Strategií rozvoje Finanční správy ČR, s Akčním plánem pro rozvoj digitálního trhu Úřadu vlády České republiky, Akčním plánem EU pro „eGovernment“ na období 2016 – 2020 a Prováděcí strategií ICT resortu MF 2017+. Zadavatel oprávněně předpokládá, že budovaný systém bude součástí Kritické informační infrastruktury, a proto požaduje, aby byl systém od počátku navržen v souladu se všemi požadavky na prvek kritické informační infrastruktury podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s dalšími příslušnými právními předpisy. Detailní požadavky na služby poptávané v rámci této VZ jsou specifikovány v Příloze č. 2 ZD. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že samotný vývoj softwaru ani dodávka hardware nejsou součástí této VZ. Zároveň nejsou součástí této VZ služby systémové integrace dodavatelů jednotlivých komponent řešení.

Kód z číselníku NIPEZ

72000000-5

Název z číselníku NIPEZ

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Kód z číselníku CPV

72000000-5

Název z číselníku CPV

Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailInformační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora72000000-5Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
DetailSystémové poradenství72246000-1Systémové poradenství
DetailPoradenské služby v oblasti testování akceptace systémů programového vybavení72226000-5Poradenské služby v oblasti testování akceptace systémů programového vybavení
DetailPoradenské služby v oblasti řízení projektů72224000-1Poradenské služby v oblasti řízení projektů
DetailPlánování implementace systémů72224100-2Plánování implementace systémů
DetailPoradenské služby v oblasti obchodní analýzy72221000-0Poradenské služby v oblasti obchodní analýzy
DetailSystémové a technické poradenské služby72220000-3Systémové a technické poradenské služby

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail08. 02. 2023 16:45Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail15. 11. 2022 17:52Uveřejnění účastníků
Detail15. 11. 2022 17:52Uveřejnění výsledku
Detail10. 11. 2022 12:26Uveřejnění účastníků
Detail10. 11. 2022 12:26Uveřejnění výsledku
Detail05. 10. 2022 15:35Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail21. 01. 2022 14:50Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail25. 03. 2021 15:50Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail29. 10. 2020 12:37Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail29. 10. 2020 12:28Uveřejnění dodatku smlouvy

Evidence uveřejnění ve VVZ


26. 09. 2017 16:4029. 09. 2017 02:06F2017-026700Oznámení o zahájení zadávacího řízení