Český metrologický institut

Základní informace


Úřední název

Český metrologický institut

Profil zadavatele v NEN

https://nen.nipez.cz/profil/CMI

IČO

00177016

DIČ

CZ00177016

Právní forma

Příspěvková organizace

Telefon

+420 545555111

WWW

http://www.cmi.cz

E-mail

info@cmi.cz

Kategorie zadavatele

Státní příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Brno

Část obce

Lesná

Ulice

Okružní

Číslo popisné

772

Číslo orientační

31

PSČ

63800

Stát - kód

CZ

Hlavní předmět činnosti


Jiný - nutno uvéstMetrologie