Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v západní Bosně

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodávka a instalace technologie solárních systémů pro menšinové navrátilce v západní Bosně

Systémové číslo NEN

N006/18/V00008339

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2018-018036

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P18V00008339

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

11 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

04. 06. 2018 18:56

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 07. 2018 13:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Daniela

Příjmení

Hajčiarová

Funkce/pracovní pozice

Administrátor veřejných zakázek

E-mail

hajciarova@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108123

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a instalace technologií a provedení dalších souvisejících služeb pro zajištění elektrické energie a ohřevu vody menšinovým navrátilcům v Bosně a Hercegovině. V rámci plnění této veřejné zakázky bude dodáno a nainstalováno celkem 40 solárních systémů na dodávky elektrické energie a ohřev vody. Jedná se o plnění pouze části celkového projektu, konkrétně o realizaci následujících aktivit: 1.1.3. Dodávka, instalace a zkušební provoz solárních systémů a kolektorů pro ohřev teplé vody 1.1.4. Zkušební provoz 1.1.5. Individuální školení koncových příjemců v užívání solárních systémů 1.2.2. Medializace výstupů projektu Tyto aktivity jsou klíčové pro dosažení výstupů projektu specifikovaných v projektovém dokumentu jako výstup 1.1. Funkční a udržitelné solární systémy ve vybraných domácnostech a výstup 1.2 Zvýšené povědomí o obnovitelných zdrojích energie a jejich konkrétním využití. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v přílohách zadávací dokumentace č. 1a, 1b a 2, které definují technickou specifikaci dodávaných solárních systémů, jednotlivé příjemce a závazný postup realizace dodávky.

Kód z číselníku NIPEZ

09331200-0

Název z číselníku NIPEZ

Solární fotovoltaické moduly

Kód z číselníku CPV

09331200-0

Název z číselníku CPV

Solární fotovoltaické moduly

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky jsou jednotlivé domy menšinových navrátilců v západní Bosně

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailMěřící a řídící zařízení38424000-3Měřící a řídící zařízení
DetailRozvodné potrubí a příslušenství44163160-9Rozvodné potrubí a příslušenství
DetailInstalace a montáž solárních zařízení09332000-5Instalace a montáž solárních zařízení
DetailSolární kolektory pro výrobu tepla09331100-9Solární kolektory pro výrobu tepla
DetailSolární fotovoltaické moduly09331200-0Solární fotovoltaické moduly

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 01. 2022 14:50Uveřejnění účastníků
Detail30. 03. 2021 19:40Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail30. 03. 2021 19:40Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail05. 01. 2021 14:09Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail20. 03. 2020 12:05Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail17. 01. 2020 11:03Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail10. 12. 2019 16:11Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail27. 03. 2019 16:20Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail11. 12. 2018 18:04Uveřejnění účastníků
Detail11. 12. 2018 18:04Uveřejnění výsledku

Evidence uveřejnění ve VVZ


31. 05. 2018 21:4004. 06. 2018 02:00F2018-018036Oznámení o zahájení zadávacího řízení