Modernizace otopného systému v domově pro seniory v Mostaru, Bosna a Hercegovina

Základní informace


Název zadávacího postupu

Modernizace otopného systému v domově pro seniory v Mostaru, Bosna a Hercegovina

Systémové číslo NEN

N006/19/V00025774

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2019-032859

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P19V00025774

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

5 400 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

05. 11. 2019 16:00

Datum uveřejnění ZP na profil

24. 09. 2019 16:58

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

22. 10. 2019 11:30

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Daniela

Příjmení

Hajčiarová

E-mail

hajciarova@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108123

Předmět


Popis předmětu

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje vypracování projektové dokumentace, následnou realizaci dodávky a instalaci – přičemž se jedná o následující hlavní celky: kontejnerová kotelna a kontejnerový sklad pelet, nový systém přípravy teplé vody včetně foto-termiky, nová nádrž na LTO, modernizace stávající kotelny. Umístění kontejnerové kotelny a kontejnerového skladu pelet bude předcházet adekvátní úprava lokality určené pro instalaci. V rámci realizace bude také modernizován ovládací systém otopné soustavy a na stávající otopná tělesa budou instalovány termoregulační hlavice. Následně bude nový systém zprovozněn a bude zajištěno zaškolení obsluhy. Součástí předmětu plnění je po dobu záruční doby bezplatné poskytnutí dálkového monitoringu provozu a periodické kontroly systému – servisu a údržby. Předmět plnění této veřejné zakázky vychází z technických podkladů, které byly vyhotoveny v rámci její přípravy.

Kód z číselníku NIPEZ

42160000-8

Název z číselníku NIPEZ

Kotle a ohřívače

Hlavní místo plnění

Extra-Regio

Kód z číselníku CPV

42160000-8

Název z číselníku CPV

Kotle a ohřívače

Textové pole pro popis místa plnění

Mostar, Bosna a Hercegovina

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailElektroinstalační práce45310000-3Elektroinstalační práce
DetailStavební montážní práce45300000-0Stavební montážní práce
DetailInstalace a montáž solárních zařízení09332000-5Instalace a montáž solárních zařízení
DetailMěřící a řídící zařízení38424000-3Měřící a řídící zařízení
DetailZásobníky na vodu44611500-1Zásobníky na vodu
DetailSkladovací zásobníky44611400-0Skladovací zásobníky
DetailRozvodné potrubí a příslušenství44163160-9Rozvodné potrubí a příslušenství

Místo plnění


CZZZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 01. 2022 15:18Uveřejnění účastníků
Detail03. 01. 2022 15:18Uveřejnění o zrušení
Detail12. 11. 2019 12:45Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail11. 11. 2019 19:39Uveřejnění písemné zprávy
Detail24. 09. 2019 17:15Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail24. 09. 2019 17:00Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail24. 09. 2019 16:58Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


18. 09. 2019 15:0023. 09. 2019 02:00F2019-032859Oznámení o zahájení zadávacího řízení