Velvary-Velká Bučina, splašková kanalizace

Základní informace


Název zadávacího postupu

Velvary-Velká Bučina, splašková kanalizace

Systémové číslo NEN

N006/19/V00035602

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-010914

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P19V00035602

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

28 777 937,98

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 12. 2019 11:26

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

13. 01. 2020 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

František

Příjmení

Balek

E-mail

FBalek@seznam.cz

Telefon 1

+420 604446789

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba splaškové kanalizace v místní části Velká Bučina, Velvary včetně gravitační stoky navržené v zeleném pásu podél silnice III/24030 do Velvar, kterou budou odpadní vody z místní části Velká Bučina odváděny přes stávající revizní šachtu před objektem č.p. 592 v ul. Komenského do stávající kanalizační sítě města Velvary. Splašková kanalizace je navržena v zastavěném území Velká Bučina. Jedná se o vybudování stokové sítě gravitační a tlakové kanalizace v celkové 3461,7m, z toho tlaková kanalizace v dl. 352,5m a gravitační kanalizace v dl. 3109,2m. Tlaková kanalizace je navržena z materiálu PE100 D63/5 sdr11 v délce 167,0m a materiálu PE100 D90/8 sdr11 dl.185,5m. Gravitační kanalizace je navržena z materiálu hladký plnostěnný PP DN250 SN8 v dl. 504,7m a DN300 SN8 v dl. 2604,5m. Kanalizační přípojky v celkovém počtu 121ks jsou navrženy gravitační - 113ks a tlakové - 8ks. Gravitační přípojky v počtu 112ks jsou navrženy z materiálu PP DN150 SN8 v celk. dl. 655,0m a v počtu 1ks z materiálu PP DN200 SN8 dl. 12,0m. Gravitační přípojky budou napojeny na odbočku 300/150 – 76ks, 300/200 – 1ks, 250/150 - 21ks, do šachty - 15ks. Tlakové přípojky – 8ks jsou navrženy z materiálu PE100 D40/3 sdr11 celk. dl.79,0m a budou napojeny na odbočku PE D63/40 – 4ks, zaústěny do šachty -4ks. Stavba zahrnuje přípravu území, zařízení staveniště, přechodné dopravní značení a závěrečné terénní úpravy. Předmět plnění veřejné zakázky „Velvary-Velká Bučina, splašková kanalizace“ je blíže popsán a bude realizován v souladu s projektovou dokumentací, viz příloha č. 2 této zadávací dokumentace a v souladu se zadávacími podmínkami uvedenými v této ZD.

Kód z číselníku NIPEZ

45232400-6

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce na výstavbě kanalizace

Hlavní místo plnění

Středočeský kraj

Kód z číselníku CPV

45232400-6

Název z číselníku CPV

Stavební práce na výstavbě kanalizace

Textové pole pro popis místa plnění

místní část Velká Bučina, Velvary

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce na výstavbě kanalizace45232400-6Stavební práce na výstavbě kanalizace

Místo plnění


CZ020Středočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail03. 06. 2021 07:58Došlo k uveřejnění dokumentu 33. Dodatek č. 6 k SoD.pdf.
Detail03. 06. 2021 07:57Došlo k uveřejnění dokumentu 32. Dodatek č. 5 k SoD.pdf.
Detail03. 06. 2021 07:49Došlo k uveřejnění dokumentu 31. Dodatek č. 4 k SoD.pdf.
Detail15. 02. 2021 20:47Došlo k uveřejnění dokumentu Dodatek č. 3 SoD.
Detail25. 08. 2020 18:53Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail25. 08. 2020 18:37Došlo k uveřejnění dokumentu Dodatek SoD č. 2.
Detail25. 08. 2020 18:36Došlo k uveřejnění dokumentu Příloha dodatku č. 2 SoD_rozpočet.
Detail12. 06. 2020 16:20Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail31. 03. 2020 02:10Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail30. 03. 2020 16:07Uveřejnění písemné zprávy

Evidence uveřejnění ve VVZ


30. 03. 2020 16:4731. 03. 2020 02:02F2020-010914Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu