Vzdělávání členů JHK_2 - účetní, ekonomické a právní kurzy

Základní informace


Název zadávacího postupu

Vzdělávání členů JHK_2 - účetní, ekonomické a právní kurzy

Systémové číslo NEN

N006/20/V00003917

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-006613

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00003917

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

24. 02. 2020 02:10

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

30. 03. 2020 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Petr

Příjmení

Rejnek

E-mail

rejnek@jhk.cz

Telefon 1

+420 725757413

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání v uzavřených skupinových kurzech pro zaměstnance společností, které jsou členy Jihočeské hospodářské komory (Jhk) v oblasti účetních, právních a ekonomických dovedností. V rámci projektu zadavatel požaduje proškolení přibližně 93 osob (zaměstnanců členských firem Jhk) na některém ze vzdělávacích kurzů, uvedených v příloze č. 1 této zadávací dokumentace, přičemž každá osoba projde minimálně 6 kurzy v rozsahu 8 hodin. Předpokládaný počet kurzů (školících dnů) při průměrné účasti 8 osob v kurzu je cca. 72. Maximální uvažovaný počet školících dnů/kurzů (8hod, á60min.) při minimální obsazenosti kurzů, tj. 7 osob činí cca. 78 samostatných kurzů, přičemž lze předpokládat, že obsazenost kurzů bude ve většině případů cca. 8 účastníků a více. Minimální uvažovaný počet realizovaných kurzů, tj. při plné obsazenosti kurzů 12ti účastníky činí 48kurzů. Specifikace kurzů je stanovena v příloze č. 1 této Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Obchodní podmínky pro realizaci jsou uvedeny v příloze č. 2 této Výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace a nedílnou součástí této zadávací dokumentace.

Kód z číselníku NIPEZ

80000000-4

Název z číselníku NIPEZ

Vzdělávání a školení

Hlavní místo plnění

Jihočeský kraj

Kód z číselníku CPV

80000000-4

Název z číselníku CPV

Vzdělávání a školení

Název předmětu

Vzdělávání a školení

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je celé území Jihočeského kraje.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailVzdělávání a školení80000000-4Vzdělávání a školení

Místo plnění


CZ031Jihočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail29. 08. 2022 09:47Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail29. 08. 2022 09:37Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail19. 08. 2022 11:25Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail17. 01. 2022 14:31Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail12. 01. 2021 19:44Došlo k uveřejnění dokumentu Dodatek č. 1 - SoD Everesta_podepsaný.pdf.
Detail29. 05. 2020 14:51Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail27. 05. 2020 13:54Uveřejnění písemné zprávy
Detail27. 05. 2020 10:24Uveřejnění účastníků
Detail27. 05. 2020 10:24Uveřejnění výsledku
Detail20. 03. 2020 13:07Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


27. 05. 2020 11:0029. 05. 2020 14:02F2020-018360Oznámení o výsledku zadávacího řízení
19. 02. 2020 12:4924. 02. 2020 02:06F2020-006613Oznámení o zahájení zadávacího řízení