Údržba lesních porostů a komisní prodej dřevní hmoty z nahodilé těžby

Základní informace


Název zadávacího postupu

Údržba lesních porostů a komisní prodej dřevní hmoty z nahodilé těžby

Systémové číslo NEN

N006/20/V00006028

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00006028

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Přímé zadání

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 03. 2020 15:24

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Lucie

Příjmení

Mošťková

E-mail

oni.sva@army.cz

Telefon 1

+420 973229825

Předmět


Popis předmětu

Předmětem Smlouvy je provádění potřebné údržby stromových porostů na vybraných pozemcích ve vlastnictví státu (nejedná se o lesní pozemek ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ale o pozemky se stromovými porosty dle zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění např. o ornou půdu, ostatní plochy, trvalé travní porosty, atd.), zabezpečení prevence šíření škodlivých činitelů a předcházení vzniku škod, vše dle platných právních předpisů, zejm. zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, včetně zajištění hospodárného naložení se vzniklou dřevní hmotou dle zásady efektivního, hospodárného a účelného nakládání s majetkem státu.

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 01. 2023 15:34Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail10. 02. 2022 09:48Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail26. 02. 2021 14:34Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail10. 03. 2020 15:24Uveřejnění výsledku
Detail10. 03. 2020 15:25Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.