Zajištění ostrahy objektu Finanční správy ČR - Orebitská, Praha 3

Základní informace


Název zadávacího postupu

Zajištění ostrahy objektu Finanční správy ČR - Orebitská, Praha 3

Systémové číslo NEN

N006/20/V00009965

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-016029

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00009965

Režim VZ

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 05. 2020 09:18

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

09. 06. 2020 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Karolína

Příjmení

Lacková

Titul za jménem

DiS.

E-mail

Karolina.Lackova@fs.mfcr.cz

Telefon 1

+420 296854443

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pořádku, ochrany majetku a osob, hlídacích a dalších souvisejících strážních služeb spočívajících ve výkonu fyzické ostrahy jedním pracovníkem v režimu 24 hodin denně, 7dní v týdnu, celoročně v objektu Finančního úřadu pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 3, se sídlem Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 - Žižkov, a to za podmínek, v rozsahu a specifikaci podrobně stanovenými v Příloze č. 1 ZD a v Příloze č. 2 ZD.

Kód z číselníku NIPEZ

79710000-4

Název z číselníku NIPEZ

Bezpečnostní služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

79710000-4

Název z číselníku CPV

Bezpečnostní služby

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailBezpečnostní služby79710000-4Bezpečnostní služby
DetailStrážní služby79713000-5Strážní služby

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail25. 01. 2023 16:06Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail07. 02. 2022 11:45Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail17. 01. 2022 11:03Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail29. 03. 2021 11:05Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail10. 02. 2021 10:08Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail13. 08. 2020 13:59Uveřejnění účastníků
Detail13. 08. 2020 13:59Uveřejnění výsledku
Detail13. 08. 2020 13:57Uveřejnění písemné zprávy
Detail11. 05. 2020 09:19Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail11. 05. 2020 09:18Uveřejnění změn na zadávacím postupu

Evidence uveřejnění ve VVZ


07. 05. 2020 09:4911. 05. 2020 02:06F2020-016029Oznámení o zahájení zadávacího řízení