OP Rychnov nad Kněžnou – kanalizace

Základní informace


Název zadávacího postupu

OP Rychnov nad Kněžnou – kanalizace

Systémové číslo NEN

N006/20/V00011659

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00011659

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

18. 05. 2020 09:05

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

29. 05. 2020 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Vladimíra

Příjmení

Máchová

E-mail

Vladimira.Machova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 495853205

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizační přípojky, dále rekonstrukce plochy dvora a rovněž výměna vjezdové brány včetně úpravy vstupní branky. Kanalizace bude obsahovat tři nové revizní šachty, přičemž ve třetí revizní šachtě dojde k propojení nové kanalizační přípojky a dešťové přípojky s odvodem do kanalizačního řadu města Rychnov nad Kněžnou. Stávající septiky budou zrušeny a zasypány, vodoměrná šachta bude odvodněna drenážním potrubím. Stávající plocha dvora z původních silničních panelů bude předlážděna zámkovou dlažbou a ohraničena betonovými obrubníky. Bude vyměněna původní vjezdová brána za novou samonosnou, posuvnou, s přívodem elektřiny, včetně úpravy vstupní branky a revize.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Královéhradecký kraj

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail11. 01. 2021 12:16Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail31. 07. 2020 13:34Uveřejnění písemné zprávy
Detail31. 07. 2020 13:26Uveřejnění účastníků
Detail31. 07. 2020 13:26Uveřejnění výsledku
Detail18. 05. 2020 09:05Uveřejnění zadávacích podmínek