ÚPRAVA KŘIŽOVATKY SILNICE III/4689 A MÍSTNÍ KOMUNIKACE 11c vč. úprav MK 11c, Petrovice u Karviné

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY SILNICE III/4689 A MÍSTNÍ KOMUNIKACE 11c vč. úprav MK 11c, Petrovice u Karviné

Systémové číslo NEN

N006/20/V00012231

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00012231

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

21. 05. 2020 11:40

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

08. 06. 2020 11:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Jiří

Příjmení

Zapletal

E-mail

info@dobrazakazka.cz

Telefon 1

+420 774883284

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se úpravy připojení místní komunikace MK11c k silnici III/4689 a zároveň sjednocení šířky místní komunikace MK11c. Nevhodný úhel napojení MK k silnici bude upraven ze stávajících 54° na 90°, délka připojení bude navýšena ze stávajících 22,0 m na 40,0 m. V místě připojení bude na MK doplněn směrovací ostrůvek dl. 9,0 m, který bude napomáhat také směrování vozidel při průjezdu křižovatkou na hlavní komunikaci (silnice III/4689).

Kód z číselníku NIPEZ

45233140-2

Název z číselníku NIPEZ

Práce na stavbě silnic

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

45233140-2

Název z číselníku CPV

Práce na stavbě silnic

Položky předmětu


Zobrazit detail
DetailPráce na stavbě silnic45233140-2Práce na stavbě silnic

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail04. 10. 2021 10:13Došlo k uveřejnění dokumentu Skutečně uhrazená cena k VZ 5_2020 - Úprava křižovatky a MK 11c.pdf.
Detail04. 10. 2021 10:12Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail04. 10. 2021 10:10Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail04. 10. 2021 09:58Uveřejnění účastníků
Detail04. 10. 2021 09:58Uveřejnění výsledku
Detail03. 12. 2020 06:57Uveřejnění účastníků
Detail03. 12. 2020 06:57Uveřejnění výsledku
Detail18. 08. 2020 06:50Uveřejnění písemné zprávy
Detail01. 06. 2020 19:43Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail21. 05. 2020 11:40Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


17. 08. 2020 00:00Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
18. 08. 2020 00:00F2020-029022