Detail uveřejnění

Detail uveřejněné informace


Datum uveřejnění

30. 03. 2021 20:26

Uveřejnění

Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění

Skutečně uhrazená cena v jednotlivých letech plnění


202012 132 310,0012 132 310,00