Operativní leasing osobních vozidel pro Skupinu ČEZ

Základní informace


Název zadávacího postupu

Operativní leasing osobních vozidel pro Skupinu ČEZ

Zadavatel

ČEZ, a. s.

Systémové číslo NEN

N006/20/V00020231

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-028507

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00020231

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Jednací řízení s uveřejněním

Specifikace zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

17. 08. 2020 08:38

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

25. 09. 2020 12:00

Lhůta pro podání předběžných nabídek

24. 11. 2020 12:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Lukáš

Příjmení

Tomeček

E-mail

lukas.tomecek@cez.cz

Telefon 1

+420 211042526

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je ujednání rámcových podmínek časově omezeného užívání osobních vozidel ve vlastnictví Dodavatele v (sub)kategoriích specifikovaných v zadávací dokumentaci spolu s poskytnutím souvisejících služeb, tedy sjednání podmínek pronájmu osobních vozidel pro Skupinu ČEZ formou operativního leasingu. Vozidla budou pronajímána na základě příslušné dílčí smlouvy na dobu určitou kterou určí dodavatel ve své předběžné nabídce/nabídce v rozmezí od 36 do 60 kalendářních měsíců s ročním průběhem kilometrů stanoveným v zadávací dokumentaci.

Kód z číselníku NIPEZ

34110000-1

Název z číselníku NIPEZ

Osobní vozidla

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

34110000-1

Název z číselníku CPV

Osobní vozidla

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailOsobní vozidla34110000-1Osobní vozidla

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail30. 07. 2021 12:43Uveřejnění účastníků
Detail30. 07. 2021 12:43Uveřejnění výsledku
Detail06. 01. 2021 13:46Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail24. 11. 2020 09:05Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail19. 11. 2020 13:17Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail05. 11. 2020 07:48Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 11. 2020 17:22Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 11. 2020 16:25Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail30. 10. 2020 09:26Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace03. 11. 2020 16:24Mgr. Lukáš Tomeček
Detail29. 10. 2020 09:51Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


12. 08. 2020 00:0017. 08. 2020 00:00F2020-028507Oznámení o zahájení zadávacího řízení – veřejné služby