Čištění odpadních vod ve Strășeni

Základní informace


Název zadávacího postupu

Čištění odpadních vod ve Strășeni

Systémové číslo NEN

N006/20/V00021221

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2020-029596

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00021221

Režim VZ

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Jednací řízení s uveřejněním

Specifikace zadávacího řízení

Jednací řízení s uveřejněním

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

70 000 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

06. 11. 2020 10:05

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 08. 2020 17:54

Specifikace podání


Lhůta pro podání žádostí o účast

09. 10. 2020 12:30

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Daniela

Příjmení

Hajčiarová

E-mail

hajciarova@czechaid.cz

Telefon 1

+420 251108123

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je výstavba čistírny odpadních vod ve Străşeni (Moldavsko) a skládá se především ze zpracování projektové dokumentace, a to dokumentace pro stavební povolení a souvisejícího inženýringu včetně zajištění pravomocného stavebního povolení, samotné realizace stavebních prací, výkonu autorského dozoru, dodávky technologií, zkušebního provozu a technické asistence. Vybraný dodavatel tedy zajistí: - novou hlavní čerpací stanici (ČS) s předčištěním, - nový výtlak z hlavní ČS do čistírny odpadních vod (ČOV), - novou čistírnu odpadních vod vč. kalové koncovky a laboratoře, - nový odtok do řeky, - součástí výše uvedených bodů bude zpracovávání dokumentace pro stavební povolení na úroveň dokumentace pro provedení stavby, inženýring, vlastní stavba, výkon autorského dozoru, dodávka technologií, zkušební provoz, technická asistence, - inženýring, tj. projednání s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení a zajištění získání územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně zajištění nabytí právní moci těchto rozhodnutí dle moldavského práva (vč. případných odvolacích řízení), - úzkou spolupráci a koordinaci prací s městem, které z vlastních zdrojů zajistí zemní práce pro čerpací stanici, výtlak a odtok: zhotovitel vypracuje a zajistí veškeré potřebné podklady pro provedení stavební části třetím subjektem, nad kterým bude vykonávat autorský dozor, - proškolení zaměstnanců organizace Apă-Canal o udržitelném provozu procesu čištění odpadních vod, - seznámení obyvatel města Străşeni s principy nakládání s odpadními vodami. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v závazném vzoru návrhu smlouvy o dílo na plnění veřejné zakázky (dále jen „Smlouva“), který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, a v jeho přílohách.

Kód z číselníku NIPEZ

45300000-0

Název z číselníku NIPEZ

Stavební montážní práce

Hlavní místo plnění

Extra-Regio

Kód z číselníku CPV

45300000-0

Název z číselníku CPV

Stavební montážní práce

Textové pole pro popis místa plnění

Străşeni (Moldavsko).

Položky předmětu


Zobrazit detail
DetailStavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod45232420-2Stavební práce na výstavbě čistíren odpadních vod
DetailTechnicko-inženýrské služby71300000-1Technicko-inženýrské služby
DetailČistírny odpadních vod45232421-9Čistírny odpadních vod
DetailStavební montážní práce45300000-0Stavební montážní práce
DetailStavební montážní práce45300000-0Stavební montážní práce

Místo plnění


CZ ZZZExtra-Regio

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidenční číslo v TED

2020/S 167-401901

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail30. 11. 2020 21:06Uveřejnění písemné zprávy
Detail26. 11. 2020 11:38Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail29. 09. 2020 16:02Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail18. 09. 2020 19:34Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail07. 09. 2020 17:25Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail07. 09. 2020 17:24Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail07. 09. 2020 17:09Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail26. 08. 2020 17:54Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 08. 2020 17:55Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


23. 08. 2020 15:0026. 08. 2020 07:00F2020-029596Oznámení o zahájení zadávacího řízení v podlimitním režimu