ÚP ÚL - projektové práce včetně zajištění autorského dozoru na akci "Rekonstrukce střechy admin.objektu OOP Liberec".

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - projektové práce včetně zajištění autorského dozoru na akci "Rekonstrukce střechy admin.objektu OOP Liberec".

Systémové číslo NEN

N006/20/V00025733

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P20V00025733

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

01. 10. 2020 13:57

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

15. 10. 2020 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a projektové dokumentace pro provedení stavby, zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu dle URS a zajištění autorského dozoru k plánované stavební činnosti ÚZSVM. Jedná se o stavební úpravy – komplexní opravu a zateplení střechy administrativního objektu na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci. Investiční akce má název: „Rekonstrukce střechy administrativního objektu OOP Liberec“. Požadovaný rozsah prací: Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP) Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS) Zjištění autorského dozoru (AD) Součástí plnění veřejné zakázky je inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního povolení, která spočívá v zastupování zadavatele při úkonech souvisejících s projednáváním dokumentace s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí a účastníky řízení. Součástí plnění veřejné zakázky je i zpracování všech potřebných stavebně technických průzkumů. Dále zajištění odborných posudků konstrukcí objektu v rozsahu nutném pro zpracování projektových dokumentací. dále viz výzva + kvalifikační předpoklady předložit v nabídce dle písemné výzvy (příloha).

Kód z číselníku NIPEZ

71322000-1

Název z číselníku NIPEZ

Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

71322000-1

Název z číselníku CPV

Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění této veřejné zakázky je budova sídla ÚZSVM Odloučeného pracoviště Liberec, nám. Dr. Edvarda Beneše 585/26, Liberec.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTechnické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací71322000-1Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail06. 01. 2022 21:01Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail06. 01. 2022 20:47Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail06. 01. 2022 20:46Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail26. 10. 2020 10:02Došlo k uveřejnění dokumentu RO.
Detail01. 10. 2020 13:57Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.