Detail

Základní informace


Úřední název

OTAVAN Třeboň a.s.

IČO

13503031

DIČ

CZ13503031

Právní forma

Akciová společnost

Obec

Třeboň

PSČ

37901

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

2 304 691,84

Nabídková cena bez DPH

1 904 704,00

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ne